Value8 verwacht de groei het komend jaar voort te kunnen zetten. Dat maakte de investeerder dinsdag bekend in een tussentijds handelsbericht over de eerste vier maanden van het jaar.

Value8 realiseerde in de verslagperiode naar eigen zeggen een forse groei, onder meer door ''bedrijfsmatige ontwikkelingen'' en diverse acquisities. De omzet, die over heel 2014 uitkwam op ruim 97 miljoen euro, bedroeg pro forma op jaarbasis circa 130 miljoen euro aan het eind van het eerste kwartaal.

Het aantal medewerkers verdubbelde van 315 per ultimo 2014 tot ongeveer 650.

De onderneming is actief bezig met acquisities in groeisectoren, zo gaf het verder aan. Dat zijn de takken healthcare, food en dedicated financial services.

Per eind 2014 bedroeg de solvabiliteit van Value8 op vennootschappelijke basis 87 procent. ''Hoewel een belangrijk deel van de beschikbare liquide middelen is aangewend voor versterking van de groep, is de financiële positie nog immer zeer sterk'', aldus de onderneming.