Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft het eerste kwartaal afgesloten met een wat hogere omzet dan in dezelfde periode vorig jaar.

De inkomsten uit de hoofdactiviteit baggeren waren vergelijkbaar, terwijl bij de dienstverlening aan de energiesector op zee sprake was van een lichte stijging. Bij de sleepdiensten daalde de omzet licht als gevolg van een boekhoudkundige ingreep.

Boskalis, dat niets nieuws te melden had over zijn positie ten aanzien van Fugro, gaf geen concrete winstprognose voor dit jaar. Boskalis herhaalde dat eventuele eenmalige baten substantieel lager zullen uitvallen dan de meevaller van 200 miljoen euro die vorig jaar in het bedrijfsresultaat werd verwerkt.

Het bedrijf, dat inmiddels een belang van 25,1 procent heeft in de bodemonderzoeker, stelde dat het marktbeeld voor Dredging en de sleepdiensten (Towage) niet ingrijpend zal wijzigen ten opzichte van 2014.

Offshore Energy

Bij Offshore Energy is het beeld gemengd. Volgens Boskalis is er een verschil tussen de korte en de lange termijn. Op de korte termijn wordt de markt nog sterk beïnvloed door de relatief lage olieprijs, die grote energieconcerns ertoe heeft gebracht diep te snijden in hun investeringsbudgetten.

Op de middellange tot lange termijn zal de toenemende welvaart en de groei van de wereldbevolking echter leiden tot een stijgende vraag naar energie.

De baggeraar stapte in november vorig jaar in bij Fugro door een belang van bijna 15 procent te kopen. Hoewel dat belang inmiddels het punt nadert waarop een verplicht overnamebod moet volgen, vanaf 30 procent, heeft Boskalis vanaf het begin volgehouden niet uit te zijn op de inlijving van de branchegenoot uit Leidschendam.

Analisten en andere marktkenners denken daar echter anders over omdat Boskalis doorgaans geen belangen koopt zonder bestuurlijke controle uit te kunnen oefenen.