AND International Publishers heeft de winst en omzet in de eerste vier maanden van het jaar zien afnemen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Dat maakt de digitale kaartenmaker dinsdag bekend in een tussentijds handelsbericht. Daarin werden geen concrete cijfers genoemd.

In de eerste vier maanden investeerde AND verder in de ontwikkeling van een navigatiekaart van Noord-Amerika. Het zogenoemde opwaarderings- en verrijkingsprogramma dat vorig jaar is begonnen ''bevindt zich in een vergevorderd stadium en zal in het derde kwartaal van 2015 gereed zijn, die van de VS al in het tweede kwartaal''. De dekking van de navigatiekaarten van AND wordt daarmee meer dan verdubbeld.

De omzet van AND daalde ''in belangrijke mate'', waarbij het bedrijf opmerkt dat de opbrengsten uit het contract voor de bouw van de navigatiekaart van Noord-Amerika een substantiële bijdrage leverde aan de gerealiseerde omzet.

Kosten

Door de ontwikkeling van de navigatiekaart van Noord-Amerika zijn de bedrijfskosten aanzienlijk gestegen. De kosten die hieraan zijn besteed zijn geactiveerd en vormen een fors deel van de totale bedrijfskosten.

Per saldo zijn de netto bedrijfskosten sterk gedaald ten opzichte van 2014. De eerste vier maanden van 2015 zijn winstgevend afgesloten. De winst vertoonde een duidelijke daling ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

AND verwacht het eerste half jaar van 2015 winstgevend af te sluiten maar met een lagere omzet en winst dan in dezelfde periode in het jaar daarvoor. De onderneming is positief over de tweede helft van 2015 maar geeft hierover geen financiële verwachting.