De bedrijfstop van SBM Offshore voerde vanaf begin 2012 een actief beleid om de details van het onderzoek naar omkoping voor de buitenwereld te verhullen. 

Dat meldt Quote dinsdag op basis van onder meer intern e-mailverkeer en opnames van een gesprek met SBM-bestuurder Sietze Hepkema die het zakenblad in bezit heeft.

SBM gelastte de onafhankelijke onderzoekers bovendien om de grootste zaak, die speelde in Brazilië, niet te onderzoeken.

Volgens Quote kwam het bestuur van SBM er begin 2012 achter dat het mogelijk op grote schaal mensen omkocht in Angola, Equatoriaal-Guinea en Brazilië. Vervolgens begon een intern onderzoek.

In een email aan de onderzoekers lichtte Hepkema begin mei van dat jaar de strategie van de SBM-directie toe: het onderzoek moet worden opgezet ''met de bedoeling openbaarmaking en rapportage te beperken'' ('containing’). De bedrijfsjuristen moeten bovendien elke referentie aan de omkoopzaak in Brazilië achterwege laten, ''aangezien wij dit deel van het onderzoek voorlopig willen stopzetten''.