De salarissen van bestuursvoorzitter Stépan Breedveld en financieel directeur Jolanda Poots-Bijl van Ordina worden verhoogd, ondanks het slechts gedeeltelijk realiseren van de doelstellingen voor 2014. 

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de automatiseerder woensdag presenteerde.

Het vaste inkomen van Breedveld wordt opgekrikt van 385.000 euro naar 440.000 euro inclusief vakantiegeld. Poots-Bijl kan een verhoging tegemoet zien van 346.500 euro naar 396.000 euro, eveneens inclusief vakantiegeld. De bijstellingen gaan in op 11 mei, de dag dat de herbenoemingen van de twee van kracht worden.

Ordina stelt dat de doelstellingen voor 2014 gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Zo is de nettoschuld omgebogen in een netto kaspositie en is het bedrijfsresultaat (recurring ebitda) verbeterd ten opzichte van 2013.

De raad van commissarissen concludeerde ''met tevredenheid'' dat er vorig jaar een nettowinst is geboekt, maar tekende tegelijkertijd aan dat ''deze onder de door ons en de raad van bestuur geformuleerde ambitie ligt.'' Ook is Ordina er niet in geslaagd om de omzet toe te laten nemen.

Bonussen

De commissarissen merkten op dat ze geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de bonussen voor de korte en lange termijn bij te stellen ''bijvoorbeeld naar aanleiding van berichtgeving rondom mogelijk onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten bij overheidsklanten'' en ''de alerte aanpak daarvan door de raad van bestuur''.

Breedveld en Poots-Bijl krijgen over 2014 beiden 61 procent van de zogeheten 'ontarget'-beloning uitgekeerd als het gaat om de korte termijnbonussen.

Aandelen

De bonussen voor de lange termijn zijn gebaseerd op drie regelingen op basis waarvan de bestuurders prestatieaandelen kunnen krijgen. Ook hier zijn de commissarissen mild. ''Hoewel de omslag naar omzetgroei niet gemaakt kon worden is de recurring ebitda-marge gestegen en is de nettoschuldpositie binnen de looptijd van de regeling 2012-2014 omgebogen naar een netto kaspositie. Daarmee is de onderneming financieel robuuster gemaakt voor de toekomst.''

In totaal worden aan Breedveld 432.715 prestatie-aandelen toegekend en aan Poots-Bijl 316.709 stuks. In principe moeten ze deze aandelen twee jaar na toekenning vasthouden.