Advies- en ingenieursbureau Grontmij gaat Rijkswaterstaat de komende twee jaar bijstaan bij de afwikkeling van de verkeersstromen als gevolg van wegwerkzaamheden. 

Dat maakt het bedrijf donderdag bekend, zonder daarbij in te gaan op financiële details.

De komende periode wordt een piek aan werkzaamheden verwacht, onder meer als gevolg van grote aanlegprojecten zoals het traject Schiphol-Amsterdam-Almere.

Door de inzet van Grontmij moet zo goed als mogelijk hinder voor de weggebruiker rond een aantal grote projecten worden geminimaliseerd. Daarnaast is de inzet erop gericht om de doorstroming tijdens de spits te verbeteren.

Grontmij biedt ondersteuning in de verkeerscentrale Noordwest-Nederland in Velsen-Zuid. De opdracht wordt samen met Arcadis uitgevoerd.