De rente op Ierse staatsobligaties is voor het eerst in de geschiedenis onder de 1 procent gedaald. Vier jaar geleden stond het renteniveau nog op maar liefst 13,5 procent.

Als Ierland nu voor tien jaar geld zou lenen op de financiële markten zou de staat ongeveer 0,99 procent rente betalen. Ook de rentes op tienjarige staatsobligaties van Italië, Spanje en Portugal daalden.

Waarschijnlijk wordt de rentedaling veroorzaakt door het opkoopprogramma dat de Europese Centrale Bank (ECB) gaat lanceren. De ECB zei eerder van plan te zijn ruim 1.000 miljard euro aan onder andere Europese staatsobligaties op te kopen.

De centrale bank wil hiermee de economische groei in de eurozone stimuleren en de inflatie verhogen.

Na een dieptepunt in 2010 toen Ierland gered moest worden met noodsteun van eurolanden en het IMF, zijn de problemen voor de Ierse economie weer verdwenen. In december verklaarde de minister van Financiën, Michael Noonan, de nog uitstaande schulden bij het IMF vervroegd terug te willen betalen.

Ierland heeft inmiddels 9 miljard euro terugbetaald aan het IMF. In totaal werd er 67,5 miljard euro uitgekeerd aan het land door het IMF en eurolanden. 

Vooruitzichten 

Volgens Noonan zijn de vooruitzichten voor de Ierse economie in de komende jaren vrij gunstig.  Hij acht het haalbaar dat er over vijf jaar sprake is van een volledige werkgelegenheid, een begroting die in balans is en een staatsschuld die overeenkomt met het gemiddelde in de Europese Unie.

Noonan voorspelde dat de Ierse economie dit jaar met 4 procent groeit, gevolg door 3 procent voor de middellange termijn. Het begrotingstekort zal dit jaar dalen tot onder 3 procent van het bruto binnenlands product en daarmee voldoen aan de Europese regels.

De minister stelde ook dat de Ierse overheid haar belang in Allied Irish Banks van de hand wil doen. Naar verwachting wordt een eerste deel in oktober of november in de markt gezet. In eerste instantie zal Dublin een belang van 25 procent willen afstoten.