De Belgische bank Dexia heeft over 2014 een verlies geboekt van 606 miljoen euro.

De bank heeft het jaarresultaat donderdag bekendgemaakt.

Een deel van het verlies had betrekking op boekhoudkundige 'volatiliteitselementen'. Die kostten de bank 425 miljoen. Dat is volgens de bank grotendeels te wijten aan de afwaardering van derivaten.

Een positief effect op het groepsresultaat had de daling van financieringskosten en risicokosten. Het netto bankproduct bleef ieder kwartaal positief en verbeterde in de loop van het jaar van 36 miljoen euro in het eerste kwartaal tot 76 miljoen in het vierde kwartaal.