Het overleg in Brussel tussen de ministers van Financiën van de eurolanden over Griekenland is zeer intens geweest. De ministers konden het niet eens worden over de inhoud en bewoording van de tekst.

De voorbereide gezamenlijke verklaring namens de eurogroep ging daardoor niet door. 

''Het gaat niet om de bewoording, maar om de hoeveelheid vooruitgang die is geboekt. Die is geboekt, maar niet voldoende'', zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem. Hij had het over constructieve gesprekken en zei dat er maandag weer verder wordt gesproken. Dan staat een regulier overleg tussen de eurolanden op de agenda.

Dijsselbloem wilde niet of nauwelijks iets kwijt over de inhoud van de gesprekken van die avond. De afsluitende persconferentie was ook zeer kort.

De lidstaten wisten zelfs geen consensus te bereiken over de te nemen vervolgstappen. ''We konden geen overeenstemming bereiken met Griekenland over gesprekken die tussen nu en maandag plaats zouden kunnen vinden'', zei Dijsselbloem.

Video: Reactie Dijsselbloem

Voorstel

Er lag een voorstel om in kaart te brengen wat de verschillen zijn tussen de plannen van Athene en de eerder gemaakte afspraken onder het huidige programma. Dat zou een team van de geldschieters met de Grieken samen gaan doen, zodat hier maandag verder over kon worden gepraat.

Het was het eerste overleg met de nieuwe Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis. De nieuwe regering in Athene wil af van het mede door Europa opgelegde stringente bezuinigingsbeleid.

Steunprogramma

De landen leken te gaan afspreken dat er gekeken zou worden naar een verlenging van het huidige steunprogramma, dat aan het einde van de maand afloopt. Een eindtekst lag klaar, zo klinkt het in Brussel. Echter, Varoufakis kon, naar verluidt na een telefoontje met Athene, toch niet instemmen met de gezamenlijke eindtekst.

Varoufakis noemde zijn eerste eurogroepvergadering een ''fascinerende'' ervaring. Hij zei dat deze vergadering nooit de bedoeling had om tot een akkoord te komen. Varoufakis hoopt dat maandag de gesprekken kunnen leiden tot een conclusie die zowel voor de Grieken als de eurolanden goed is.

Donderdag zijn de regeringsleiders en staatshoofden van de EU bijeen in Brussel. Ook daar zal Griekenland aan de orde komen.

Griekenland begint aan charmeoffensief: 'We betalen wel, maar...' | Dossier Griekenland