Snowworld verwacht over het boekjaar 2014/2015 een hogere winst en een hoger operationeel bedrijfsresultaat dan een jaar eerder. 

Dat bleek woensdag uit een tussentijds handelsbericht van de uitbater van ski-hallen.

Snowworld realiseerde in het vorige boekjaar een winst van 1,8 miljoen euro en een operationeel bedrijfsresultaat van 8,2 miljoen euro. De prognose is gebaseerd op de resultaten over het eerste kwartaal van het boekjaar, dat liep van oktober tot en met december. Over dat kwartaal gaf Snowworld geen concrete cijfers.

Voor Snowworld zijn de eerste zes maanden van haar boekjaar, oktober tot en met maart, financieel gezien verreweg het belangrijkst. In die maanden wordt naar eigen zeggen zo’n 70 procent van de jaaromzet gerealiseerd.

Snowworld verwacht in het voorjaar van 2016 te kunnen beginnen met de bouw van de verlengde baan in Zoetermeer. Die zal dan in september van dat jaar mogelijk in gebruik worden genomen. In Parijs en Barcelona is de afgelopen maanden weinig voortgang geboekt in de bestemmingsplanprocedures voor nieuwe vestigingen, door politieke ontwikkelingen. De verwachting is desondanks nog steeds dat deze procedures medio dit jaar worden afgerond.