TenCate schrijft een bedrag van 82 miljoen euro voor belasting af op de boekwaarde van zijn onderdeel Advanced Armour. 

Daardoor lijdt het bedrijf over 2014 een nettoverlies van circa 46 miljoen euro, waar het een jaar eerder onder de streep nog 19 miljoen euro overhield. Dat maakte de producent van specialistische materialen vrijdag bekend.

De afboeking houdt verband met de verslechterde vooruitzichten voor Advanced Armour, dat afgelopen jaar een fors operationeel verlies heeft geleden. De marktpositie wordt daardoor volgens het bedrijf niet aangetast. TenCate neemt dit jaar verdere maatregelen om de kosten van het onderdeel te verlagen.

TenCate heeft de omzet afgelopen jaar met 4 procent zien toenemen tot circa 1,04 miljard euro, zo bleek uit voorlopige cijfers. Gecorrigeerd voor eenmalige baten en lasten werd daarop een winst behaald van 24 miljoen euro, tegen 23,2 miljoen euro in 2013. De definitieve, door een accountant gecontroleerde jaarcijfers worden op 20 februari gepubliceerd.

Voor de verhouding tussen de brutowinst (ebitda) en de nettoschuld van de onderneming heeft de afschrijving geen gevolgen. TenCate voldeed naar eigen zeggen eind 2014 aan alle bankconvenanten. Het bedrijf verwacht een dividend uit te keren van 0,50 euro per aandeel, net zoveel als over het voorgaande boekjaar.