Wereldhave heeft de nettowinst afgelopen jaar zien zakken naar 26,9 miljoen euro, van 50 miljoen euro in 2013. 

Transactiekosten die gepaard gingen met de aankoop van nieuw vastgoed drukten het indirect resultaat, dat mede daardoor uitkwam op 58,8 miljoen euro negatief. Het direct resultaat verbeterde met 5,5 procent tot 85,7 miljoen euro, zowel dankzij autonome huurgroei als door de genoemde acquisities.

Dat maakte het vastgoedbedrijf donderdag bekend. Het sprak ondanks de winstdaling van ''een sterk jaar'', waarin het direct resultaat na een forse herstructurering de weg naar boven weer heeft gevonden. De onderliggende vastgoedportefeuille leverde volgens Wereldhave goede operationele prestaties.

Wereldhave verving in 2014 ongeveer de helft van zijn vastgoed door middel van aan- en verkopen. Er werden nieuwe winkelcentra aangekocht in Nederland en Frankrijk. De kosten daarvan (41 miljoen euro) drukten het indirect resultaat, evenals afboekingen op rentederivaten. Die werden minder waard door de aanhoudend lage rentestand.

Huurgroei

De vergelijkbare huurgroei kwam uit op 270 basispunten boven indexatie. Dat is 70 basispunten boven de doelstelling voor 2014. Ook de bezettingsgraad bij de kernactiviteiten lag eind vorig jaar met 98,6 procent hoger dan het bedrijf zich ten doel had gesteld. De algemene kosten bedroegen zoals gepland 14,1 mljoen euro.

Voor de jaren 2015 en 2016 voorziet Wereldhave een gemiddelde groei van het direct resultaat per aandeel met 6 tot 9 procent. Dat cijfer kwam afgelopen jaar uit op 2,97 euro. Het dividend, dat voor 2014 is vastgesteld op 2,87 euro per aandeel, zal naar verwachting toenemen. Wereldhave mikt erop tussen de 85 en 90 procent van de winst uit te keren aan zijn aandeelhouders.