Vier van de vijf grootste bedrijfstakpensioenfondsen hebben per 31 december 2014 een dekkingstekort. Dat betekent dat hun dekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste 104,2 procent.

Dat maken de pensioenfondsen vrijdag bekend.

Dat beeld geldt waarschijnlijk ook voor veel andere fondsen die hun cijfers nog niet gepubliceerd hebben, zo verwacht koepelorganisatie Pensioenfederatie.

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpfbouw) is het enige grote fonds dat boven het minimum uitkomt.

ABP

ABP zag de dekkingsgraad de afgelopen drie maanden met 0,2 procentpunt afnemen tot 101,1 procent. De bedrijfstakpensioenfonds voor overheids- en onderwijsinstellingen, met 2,8 miljoen deelnemers, heeft daarmee een dekkingsgraad die 3,1 procentpunt onder het wettelijke minimum ligt.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun toekomstige betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

"Het vermogen van ABP is dit kwartaal met ruim 9 miljard euro toegenomen", zegt vicevoorzitter Cees de Veer. "De dekkingsgraad is desondanks gedaald, omdat de rente, waarmee de verplichtingen worden berekend, wederom is gedaald."

Lage rente

De lage rente zorgt ervoor dat veel pensioenfondsen, ondanks de gestegen rendementen, onvoldoende middelen beschikbaar hebben om aan hun langetermijnverplichtingen te voldoen.

ABP zegt op dit moment geen maatregelen te hoeven nemen die de deelnemers in het fonds treffen, "maar de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2015 baart ons zorgen", aldus De Veer.

Als de huidige marktomstandigheden gelijk blijven, moeten de pensioenfondsen volgens de Pensioenfederatie rekening houden met verdere dalingen. "De dekkingsgraden van veel pensioenfondsen staan onder druk", zegt Gert Kloosterboer van de Pensioenfederatie.

Metaal

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds van de Metalelektro (PME), met 630.000 deelnemers, daalde in het vierde kwartaal van 102,6 procent naar 102 procent.

Franswillem Briët, de voorzitter PME, vindt dat het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) de problemen voor de pensioenfondsen vergroot.

"Met name de bewust laag gehouden rente is een sta-in-de-weg voor het herstel van de financiële positie van pensioenfondsen", zegt hij. "Ik kan daarom wel blij zijn met een jaarrendement van 17,8 procent, maar het is toch nog onvoldoende."

Zorg

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), met ruim twee miljoen deelnemers, zag de dekkingsgraad in het vierde kwartaal dalen van 105 procent naar 102 procent. De positieve beleggingsrendementen konden de toename van de verplichtingen, door de verder gedaalde rente, onvoldoende compenseren.

"Dit betekent voor 2015 dat we de pensioenen niet met de koopkracht mee kunnen laten groeien", aldus directeur Peter Borgdorff. "Goed nieuws is dat we de premie in 2015 wel een beetje kunnen verlagen."

Metaal

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), met ruim een miljoen deelnemers, staat per 31 december 2014 op 103 procent, 0,2 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal.

PMT sluit het jaar wel af met een behaald rendement van 20,6 procent. Door de sterk gedaalde rente zijn de verplichtingen echter verdubbeld ten opzichte van 2008, zo meldt het fonds.

"Onze gepensioneerden en werknemers maken zich zorgen over de waarde van hun pensioen en over eventuele nieuwe kortingen. Het ECB-beleid maakt het urgenter de boekhoudvoorschriften voor pensioenfondsen te herzien", aldus Benne van Popta, voorzitter van PMT.

Bouw

De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpfbouw), met ruim 806.000 deelnemers, bedraagt 114,5 procent, dat is 0,7 procentpunt hoger dan eind september 2014. Bpfbouw is daarmee het enige fonds van de vijf grootste pensioenfondsen dat een dekkingsgraad heeft boven het vereiste minimum.

Het vermogen van Bpfbouw is in het vierde kwartaal is gestegen met ongeveer 2,75 miljard euro. De totale verplichtingen zijn met 2,16 miljard euro toegenomen.

Rekenmethode

Sinds 1 januari mogen de pensioenfondsen niet meer rekenen met de zogenoemde driemaands middeling, daardoor daalde de gemiddelde dekkingsgraad over 2014 tot 103 procent.

Om de huidige cijfers te kunnen vergelijken met de eerdere kwartalen van 2014, wordt de oude rekenmethode echter wel als eerste vermeld.

In het nieuwe Financiële Toetsingskader (nFTK) is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden leidend (beleidsdekkingsgraad). Per eind december 2014 is dat 110 procent.

ABP komt in de nieuwe methode uit op een dekkingsgraad van 104,7 procent. Voor PME is dat 104,1 procent.

Wat betekent het pensioenplan voor u? | Dit moet u weten over de dekkingsgraad | Bouw ik genoeg pensioen op?