De discussie over de zelfstandigheid van KLM binnen de groep Air France-KLM is zeker niet ten einde nu plannen om het kasbeheer te centraliseren in Parijs van tafel zijn.

"Dit is pas het begin", zegt voorzitter Hanjo Redèl van de ondernemingsraad (or) van KLM woensdag.

"Prima dat de kasdiscussie beslecht is, maar dat is slechts één element", meent Redèl. "We zijn de afgelopen twee jaar als ondernemingsraad meegegaan in een reorganisatie waarbij een aantal afdelingen onder 'Parijs' is komen te vallen. Wij zijn niet tegen de groep, maar daar lag voor ons wel de grens."

De directie van KLM moet volgens de or zelf het bedrijf kunnen blijven leiden, onder toezicht van de raad van commissarissen. "Het gaat om de continuïteit van KLM, en daarmee om de werkgelegenheid in Nederland", aldus Redèl.

Vertrouwen

De or heeft volgens Redèl een prima verstandhouding met de KLM-directie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Het getouwtrek om zeggenschap met het holdingbestuur in Parijs leidt evenwel tot zorgen over de houdbaarheid van gemaakte afspraken, aldus de voorzitter.

Ook bij de vakbonden is de kou nog niet uit de lucht, vooral omdat details over de gemaakte afspraken nog ontbreken. "Wij hebben nog niet definitief bevestigd dat het plan van tafel is en, zo ja, onder welke voorwaarden", zegt voorzitter Annette Groeneveld van cabinebond VNC. "Tot die tijd blijven wij erg bezorgd."

Positief

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur vindt het een ''positief signaal'' dat KLM zeggenschap houdt over de eigen kas. Volgens haar gaat de besluitvorming binnen moederbedrijf Air France-KLM daarmee de goede kant uit.

''Maar er is nog geen definitief besluit hoe het financiële beheer precies wordt vormgegeven'', schrijft ze woensdag aan de Tweede Kamer. Daarover wordt volgens haar komende maandag gesproken tijdens de bestuursvergadering.

De Tweede Kamer debatteert vanaf 17.15 uur over de financiële positie van KLM.

Onrust

CNV Vakmensen laat woensdag weten zwart-op-wit duidelijkheid te willen hebben over de financiële autonomie van KLM, voordat er donderdag verder wordt gepraat over een nieuwe cao.

Hij vindt dat een toekomstige cao en eventueel sociaal plan alleen naar "Nederlandse maatstaven" afgesloten kan worden. Volgens cao-onderhandelaar Dolf Polders leidt onduidelijkheid over de zelfstandigheid "tot grote onrust onder het KLM-personeel".

"De door Air France gecreëerde onduidelijkheid roept veel vragen op over met wie we straks zaken doen: Amstelveen of Parijs?"

Wat u moet weten over bezuinigingen bij KLM