Ordina heeft donderdag een verweerschrift ingediend tegen het verzoek van grootaandeelhouders Mont Cervin om het beleid van de automatiseerder te onderzoeken. 

Dat verzoek volgde op een uitzending van het televisieprogramma Zembla, waarin het bedrijf onder meer werd beticht van structurele fraude bij het binnenhalen van overheidsopdrachten in de periode 2005-2010.

Ordina concludeert in het verweerschrift dat ''een onderzoek naar het beleid of de gang van zaken bij de onderneming niet gerechtvaardigd is'' en gaf aan dat de Ondernemingskamer het verzoek van Mont Cervin op 12 februari zal behandelen. Het bedrijf stelde daarnaast te hebben vernomen dat Zembla werkt aan een volgende uitzending.

Eind januari presenteert Ordina de uitkomst van een intern onderzoek en ook een overzicht presenteren van ''relevante feiten die zich hebben voorgedaan binnen deze context''.