Particuliere beleggers kunnen van hun bank op zijn vroegst vanaf volgend jaar achteraf een individueel overzicht krijgen van hun beleggingskosten. 

Wel kunnen zij bij sommige banken nu al aan de hand van rekenvoorbeelden een inschatting maken. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Wie via zijn bank investeert in beleggingsfondsen, betaalt voor zowel de dienstverlening van de bank als voor het beheer van die fondsen. Die kosten kunnen een flinke hap nemen uit het rendement. Het is vaak onduidelijk waar precies geld aan de strijkstok blijft hangen.

Sinds 1 januari 2014 mogen banken geen provisies meer aannemen van beleggingsfondsen, maar moeten zij hun kosten rechtstreeks bij de klant in rekening brengen. Door meer informatie te geven willen banken hun klanten bewuster maken van de precieze kosten van beleggen, aldus de NVB.

Klantprofielen 

De rekenvoorbeelden die zeven banken bieden op basis van verschillende klantprofielen zijn volgens een woordvoerder van de branchevereniging een belangrijke stap richting meer transparantie. Uiteindelijk moeten ook per afzonderlijk beleggingsfonds de kosten inzichtelijk worden voor beleggers, maar dat is nu nog niet mogelijk.

De banken die de rekenvoorbeelden op hun website publiceren zijn ABN Amro, ING, Rabobank, SNS, ASN, Regiobank en Van Lanschot. Andere banken hebben volgens de NVB aangegeven dat zij snel zullen volgen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) merkte al in 2012 op dat de kosten van beleggen inzichtelijker zouden moeten worden gemaakt. De toezichthouder legde de bal destijds nadrukkelijk bij de sector zelf door beleggingsinstellingen op te roepen om met ideeën te komen.

Positief

De AFM is positief over het geven van meer inzicht in de kosten van beleggen. Eerder was al bekend dat die transparantie eerst op 'conceptniveau' zou worden doorgevoerd en pas later individueel. "We hebben er begrip voor dat de banken nu nog niet het volledige inzicht in de individuele kosten kunnen geven", aldus de organisatie.

De AFM vindt het wel van belang dat ook fondsaanbieders stappen zetten om meer inzicht te verschaffen."Inzicht in de kosten is belangrijk voor het beleggingsresultaat op de lange termijn."