Heineken, Sligro en Corbion behoren tot de 'top picks' van Rabobank voor de eerste helft van dit jaar, terwijl de bank waakzaamheid betracht rond Ahold. 

Dat schrijft de Rabobank woensdag in een analistenrapport waarin de effecten van deflatie op de voedingsmiddelenindustrie worden toegelicht.

De bank stelt dat boeren minder inkomsten hebben als gevolg van lagere prijzen voor hun producten. De FAO Food Price Index, een index die opgesteld wordt door de Verenigde Naties, is sinds maart 2014 met meer dan 10 procent gedaald.

Die lagere prijzen betekenen een kostenvoordeel voor voedselproducenten, die volgens Rabo consumenten daarvan zullen laten profiteren. Supermarktketens zullen minder baat hebben omdat de hevige concurrentie de kostenvoordelen grotendeels tenietdoen.

''Enkele uitzonderingen daargelaten zullen detailhandelaren de bespaarde kosten investeren in kortingen en andere voordelen voor consumenten'', aldus de bank.

Grondstofkosten

Voor supermarktketens geldt dat consumenten in ontwikkelde economieën slechts 10 tot 15 procent van hun besteedbare inkomen uitgeven aan voedingsmiddelen. Het zal dan ook moeilijk zijn voor onder meer Ahold om een hoger volume te realiseren. De meeste retailers die Rabobank volgt zullen dit jaar dan ook te maken krijgen met een vlakke tot negatieve autonome omzetgroei.

Brouwers halen volgens Rabo 50 tot 60 procent van hun omzet uit opkomende markten waar nog altijd sprake is van inflatie. ''Lagere grondstofkosten zullen leiden tot een afname van het werkkapitaal, hetgeen een impuls zal geven aan de vrije kasstroom in 2015''.