Na de rustige feestdagenperiode in december komt de beurshandel deze week weer echt op gang.

Aangezien de meeste bedrijven nog bezig zijn de balans op te maken over 2014 en pas vanaf de tweede helft van januari met hun jaarcijfers naar buiten treden, moeten beleggers het nog hoofdzakelijk stellen met macro-economisch nieuws.

Met name dinsdag krijgen beleggers een stroom aan cijfers te verwerken die inzicht kunnen geven in de economische ontwikkelingen in Europa, de Verenigde Staten en China. De cijfers gaan vooral over de dienstensector. Verder komen verspreid door de week cijfers naar buiten over de inflatie en werkloosheid in verschillende Europese landen.

In Nederland komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag met cijfers over de inflatie in december. Mede vanwege de sterk gedaalde brandstofprijzen, rekenen door persbureau Bloomberg gepolste economen op een daling van 0,2 procent ten opzichte van december 2013.

ECB

Analisten verwachten dat de consumentenprijzen in de hele eurozone met 0,1 procent zullen dalen. Bij een negatieve inflatie neemt de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) toe.

De centrale bank moet dan mogelijk met nog ingrijpendere maatregelen komen om de geldontwaarding aan te wakkeren. De inflatie ligt nu al geruime tijd ver onder het peil van rond de 2 procent waar de ECB naar streeft.

Aanvullende stappen

ECB-president Mario Draghi hintte afgelopen week opnieuw op aanvullende stappen. Maar binnen de centrale bank staan niet alle neuzen dezelfde kant op.

Topman Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank wees er vorige week op dat de lage olieprijs juist een zegen voor de economie is. Daarom zouden er geen stimuleringsmaatregelen nodig zijn.

De strijd binnen het ECB-bestuur blijft de komende weken waarschijnlijk zijn stempel drukken op de financiële markten. De volgende beleidsvergadering is op 22 januari.

Ook de Griekse verkiezingen die drie dagen later worden gehouden, werpen hun schaduw vooruit. Het Duitse weekblad Der Spiegel schreef zaterdag op gezag van ingewijden dat de Duitse regering een Grieks vertrek uit de eurozone niet langer koste wat kost wil voorkomen.