De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand in het sterkste tempo gegroeid sinds januari 2012. 

Dat maakt het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag bekend.

Per saldo werden vorige maand 321.000 banen gecreëerd in de Amerikaanse economie, exclusief de landbouwsector. In oktober ging het nog om 243.000 banen.

Dat laatste cijfer werd herzien van de eerder ingeschatte groei met 214.000 arbeidsplaatsen. Op basis van die eerste raming voorspelden economen gemiddeld dat er in november 230.000 banen bij waren gekomen.

De werkloosheid in 's werelds grootste economie stabiliseerde zoals verwacht op 5,8 procent van de beroepsbevolking.

Optimistische verwachtingen

De banengroei overtrof de meest optimistische verwachtingen van economen en werd breed gedragen. November was de tiende achtereenvolgende maand waarin meer dan 200.000 banen werden gecreëerd. Dat is de langste reeks sinds de serie van negentien maanden die in maart 1995 eindigde.
 
Het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt is een belangrijke graadmeter voor de Federal Reserve. Die beëindigde dit jaar al zijn stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie. De Fed tracht nu in te schatten wanneer de rente in de VS kan worden verhoogd.

Fabrieksorders

Vrijdag werd ook bekend dat de fabrieksorders in oktober met 0,7 procent zijn gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt.

De daling was tegen de verwachting van economen, die in doorsnee uitgingen van een stabilisatie. In september gingen de Amerikaanse fabrieksorders nog met 0,5 procent omlaag.

Bij een eerdere raming werd voor die maand een percentage van min 0,6 procent gemeld.