Delta Lloyd en de vakbonden hebben definitief een akkoord bereikt over een nieuwe driejarige cao en een sociaal plan.

Dit meldt het bedrijf woensdag. Personeel krijgt een loonsverhoging van 2 procent in de twee jaar.

Ook krijgen werknemers twee  keer een eenmalige uitkering. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de pensioenregeling, duurzame inzetbaarheid, het sociaal plan en arbeidsvoorwaarden op maat.

De achterban van vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en Dienstenbond CNV hebben ingestemd met de nieuwe afspraken.

De cao loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017.