Arcadis gaat het Slochterdiep en de zijtakken in de provincie Groningen herinrichten. Dat werd maandag bekendgemaakt.

Het heeft de opdracht daartoe, met een waarde van ruim 11,6 miljoen euro, van het Waterschap Hunze en Aa’s gekregen.

Er worden onder meer visvriendelijke oevers gerealiseerd, kades verhoogd en versterkt, vaargeulen gebaggerd en het wegvak Slochtersluis-Lageland (dat naast het Slochterdiep ligt) wordt gereconstrueerd. Voor de reconstructie van de weg is de gemeente Slochteren aangehaakt.

De opdracht is naar verwachting eind 2016 afgerond.