Een consortium met advies- en ingenieursbedrijf Arcadis is door netbeheerder TenneT geselecteerd voor de begeleiding van de milieueffectrapportage en vergunningsaanvragen voor het offshore-windmolenpark bij Borssele.

Dat maakte TenneT woensdag bekend, zonder financiële details te vermelden.

Het consortium bestaat verder uit Pondera Consult. Windgebied Borssele is het eerste van drie door het ministerie van Economische Zaken aangewezen gebieden dat ontwikkeld wordt voor de bouw van windparken en het aansluiten van deze windparken op het landnet.

Het ministerie heeft TenneT aangewezen als netbeheerder op zee. Daarmee zal TenneT verantwoordelijk worden voor de aansluiting van 3450 megawatt aan nieuwe offshore-windparken.

In opdracht van TenneT gaat het consortium nu alle noodzakelijke documenten voorbereiden ten behoeve van de besluitvorming. Ook behoren onder meer het strategische advies rondom het vergunningenproces en de consultatie van autoriteiten bij de vraag aan Arcadis en Pondera.