Levensverzekeraars moeten er rekening mee houden dat hun markt de komende tien jaar halveert. Daardoor zijn kostenbesparingen hard nodig.

Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in een woensdag verschenen rapport.

De markt voor levensverzekeraars staat al enkele jaren onder druk. Het aandeel individuele levenspolissen in de branche was ooit goed voor de helft van de premieomzet, maar dreigt nu op te drogen. 

Vorig jaar was de markt voor levensverzekeringen nog goed voor 9,5 miljard euro aan premie-inkomsten.

Volgens DNB komt deze vorm van verzekeringen verder onder druk te staan door de opkomst van banksparen en doordat beleggingsverzekeringen een slechte naam hebben gekregen, door de vele woekerpolissen.

Kostenbesparingen

De grootste Nederlandse levensverzekeraars hebben bij DNB een plan van aanpak moeten inleveren waarin ze aangeven hoe ze denken toekomstbestendig te blijven. ''Traditionele winstbronnen drogen op en kostenbesparingen zijn hard nodig'', stelt de toezichthouder.

''Het gevoel van urgentie van deze ontwikkeling is echter nog niet overal doorgedrongen'', aldus de toezichthouder. DNB is nu met de sector in gesprek over het thema.

''Je moet laten zien dat je de krimp bij kunt houden. Ik zeg niet hoe bedrijven dat moeten doen'', zo citeert Het Financieele Dagblad woensdag Thijs van Woerden, bij DNB directeur Toezicht verzekeraars.

Hoewel de centrale bank niet in zoveel woorden eist dat er meer mensen moeten worden ontslagen in de sector waar nu nog 52.000 mensen werken, komt het daar volgens het FD voor veel bedrijven in de praktijk wel op neer.

Zorgverzekeringen

De verzekeringsmarkt, exclusief de zorg, laat sinds 2008 al een krimp zien in premievolume. Die is volgens DNB vrijwel volledig toe te schrijven aan de individuele levensverzekeringen.

De andere deelmarkten zijn qua omvang relatief stabiel gebleven. De Nederlandsche Bank verwacht dat deze trend de komende jaren zal doorzetten.

Nieuwe markt

Hoewel de markt voor levensverzekeraars onder druk staat, ziet de sector nieuwe kansen in de collectieve pensioenmarkt. Ook door groei in andere activiteiten zoals schadeverzekeringen en door kostenbesparingen denkt de sector de krimpende markt het hoofd te bieden, zegt het Verbond van Verzekeraars woensdag in reactie op het alarmerende rapport van DNB.