De klokkenluider die Imtech op het spoor heeft gezet van mogelijke aanbestedingsfraude in Duitsland, kwam niet met concrete details om zijn beschuldigingen te staven. Mede daarom zag het bestuur van Imtech geen aanleiding om direct de aandeelhouders in te lichten.

Dat schrijft het door schandalen geplaagde installateursbedrijf maandag in antwoord op vragen van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

De klokkenluider meldde zich op 29 augustus. Volgens het bedrijf bestond zijn melding evenwel slechts uit ''een halve pagina e-mailtekst met een beschuldiging zonder concreet bewijs en scans van vier facturen uit de periode 2008-2010''.

Het onderzoek begon direct, maar Imtech maakte er pas op 4 november melding van toen De Telegraaf over de kwestie publiceerde.

Ontslag

Imtech stelt dat de klokkenluider, die verwikkeld is in een ontslagprocedure tegen Imtech Duitsland, in de eerste helft van 2014 al vaker had aangeklopt om vermeende misstanden aan de kaak te stellen. ''Deze meldingen zijn allemaal onderzocht maar dit heeft niet geleid tot concrete resultaten'', aldus het bedrijf.

De melding stond tot verbazing van de VEB niet vermeld in het prospectus voor de aandelenuitgifte die Imtech onlangs deed om zijn financiële positie na een ingrijpend boekhoudschandaal te verstevigen.

De onderneming meent evenwel dat zij dit heeft ondervangen door in algemene termen te waarschuwen voor nieuwe misstanden die nog aan het licht konden komen.

De VEB liet in een reactie weten dat ze afwacht wat het onderzoek van Imtech gaat opleveren. De organisatie blijft echter van mening dat deze specifieke zaak met de klokkenluider in het prospectus had moeten staan.

Fraude bij Imtech, een overzicht