De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft technisch dienstverlener Imtech in een formele brief vragen gesteld over de berichtgeving rond mogelijke nieuwe overtredingen van mededingingswetten in de periode van 2008 tot en met 2010.

De brief, die is gepubliceerd op de website van de beleggersvereniging, gaat de VEB in op de melding van Imtech op 4 november, dat het bedrijf onderzoek doet naar mogelijke overtredingen van mededingingswetten.

Daarbij wordt ook gewezen naar berichtgeving in De Telegraaf van 6 november, en een in reactie daarop nieuw gestuurd persbericht van de onderneming.

De VEB constateert dat er een tegenstelling staat in de twee verschillende persberichten van de technisch dienstverlener. In de eerste wordt gerept over een recent ontvangen klokkenluidersbrief, in de tweede verklaring is er sprake van een brief van eind augustus.

Daarbij wijst de beleggersvereniging ook naar het prospectus bij de claimemissie van begin oktober, met een enkele algemene passage over klokkenluiders. ''Gezien de bekendheid met de klokkenluidersbrief van eind augustus'' is dat volgens de VEB op het eerste gezicht ''ontoereikend''.

Controle

De VEB wil weten van Imtech of de berichtgeving in De Telegraaf op juistheid is gebaseerd, wanneer er om wederhoor door de krant is gevraagd en wat Imtech heeft doen besluiten om op 4 november een persbericht te sturen.

De vereniging wil verder weten waarom Imtech van mening is dat niet-afgeronde onderzoeken niet vermeld dienen te worden in het prospectus. De VEB vraagt het bedrijf ook of beleggers moeten concluderen dat Imtech geen controle heeft over zijn eigen activiteiten ''in heden en verleden'' omdat het nieuwe kwesties niet uitsluit.

Het onderzoek van Imtech naar eventuele overtredingen van mededingingswetten naar aanleiding van de klokkenluidersbrief richt zich in ieder geval op de bouw van een energiecentrale in de Eemshaven, zo liet het geplaagde bedrijf donderdag weten.

Volgens De Telegraaf was er ook bij de bouw van een Duitse krachtcentrale in het Duitse Hamm sprake van fraude.