Grontmij maakt het omgevingsplan voor het project Oosterwold. 

Dat meldt het advies- en ingenieursbedrijf donderdag, zonder op financiële details in te gaan.

Het project omvat de ontwikkeling van 4.300 hectare agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde naar een groen woon- en werkgebied. Grontmij stelt hiervoor de juridische en planologische basis op in de vorm van een omgevingsplan.

Dit plan dient als basis voor het verlenen van een omgevingsvergunning aan initiatiefnemers en beperkt zich daarbij tot een minimum aantal randvoorwaarden.