Rabobank is iets verder gedaald in de achting van Standard & Poor's (S&P). Die verlaagde dinsdag de rating van de Nederlandse bank met één stap, naar A+.

Volgens S&P is Rabobank niet langer veel beter in staat dan andere Nederlandse banken om verliezen op leningen te dragen.

Over het algemeen zijn de risico's voor de Nederlandse bankensector volgens het ratingbureau wel gestabiliseerd. De kans op afwaarderingen blijft volgens S&P echter ook voor veel andere banken groot, zeker omdat de mogelijkheden voor omvangrijke staatssteun bij een nieuwe crisis afnemen.

De banken kunnen volgens S&P enigszins profiteren van het geleidelijke economische herstel in Nederland. Daarbij ziet het bureau onder meer bemoedigende ontwikkelingen op de huizenmarkt, waar de verkopen aantrekken.

Duurder

Een lagere rating van S&P en andere belangrijke kredietbeoordelaars als Moody's en Fitch kan het duurder maken voor een bedrijf of land om geld te lenen op de financiële markten. Rabobank benadrukte de afgelopen jaren vaak dat het de hoogst mogelijke beoordeling (AAA of 'triple A') had.

S&P werd alleen iets positiever over van Lanschot en NIBC. Bij die banken werden de vooruitzichten opgeschroefd van negatief naar stabiel, wat betekent dat de kans op een afwaardering is afgenomen.