Hoewel KLM niet direct werd getroffen door de staking die zusterbedrijf Air France in het derde kwartaal twee weken lang parten speelde, heeft ook de Nederlandse luchtvaartmaatschappij een zwaar derde kwartaal achter de rug.

Dat blijkt uit de resultaten die moederbedrijf Air France-KLM woensdag heeft gepubliceerd.

KLM zag de omzet licht teruglopen tot 2,8 miljard euro. De operationele winst ging met ruim een kwart omlaag tot 265 miljoen euro.

Air France zag de omzet, vooral als gevolg van de pilotenstaking, met bijna 10 procent dalen tot iets meer dan 4 miljard euro. De Franse maatschappij leed een operationeel verlies van 21 miljoen euro, tegen een winst van 280 miljoen euro een jaar eerder.

In de eerste negen maanden van het jaar zijn de opbrengsten bij KLM eveneens licht afgenomen tot 7,3 miljard euro. De operationele winst lag met 232 miljoen euro ruim 17 procent lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Schade beperken

Air France-KLM probeert de financiële consequenties van de pilotenstaking in Frankrijk van vorige maand te beperken.

Daarom zal het onder meer terughoudender zijn met investeringen en al aangekondigde bezuinigingsmaatregelen naar voren halen.

Nadere details wilde financieel directeur Pierre-François Riolacci in een toelichting niet geven. Hij sprak wel met klem tegen dat Air France-KLM broedt op ''drastische maatregelen''.

'Grote verbazing'

Verscheidene media speculeerden deze week op massale ontslagen. Riolacci stelde die verhalen ''met grote verbazing'' te hebben gelezen. Dinsdag kwam het bedrijf ook al met een stellige ontkenning van de geruchten.

De impact van de pilotenstaking is in lijn met de verwachting die Air France-KLM eerder deze maand uitsprak. Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal 416 miljoen euro aan omzet misgelopen.

Het nadelige effect op de operationele winst bedraagt 330 miljoen euro. Air France-KLM herhaalde dat het drukkende effect op de brutowinst (ebitda) over heel 2014 ongeveer 500 miljoen euro zal bedragen.

Wegpoetsen

Air France-KLM verwacht de financiële gevolgen van de pilotenstaking in Frankrijk niet binnen 1 jaar te kunnen wegpoetsen, zo zei financieel directeur Pierre-François Riolacci in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Het bedrijf stelde de schade, zo veel mogelijk te willen compenseren met snellere kostenbesparingen, lagere investeringen en de mogelijke verkoop van bezittingen. Over concrete maatregelen wilde Riolacci het evenwel nog niet hebben.

Marginaal

De financiële topman zei wel dat eventuele extra kostenbesparingen ''marginaal'' zullen zijn vergeleken met de bezuinigingsopgave waar Air France-KLM ook voor de staking al voor stond.

''Wij moeten doorlopend scherp zijn op de kosten en gedisciplineerd met investeringen'', zei hij. ''Maar dat is niets nieuws.''

Dat de Franse piloten met hun kostbare acties het plan voor een Europese prijsvechter onder het Transavia-merk hebben getorpedeerd, biedt in dat opzicht ook wel weer wat lucht. Air France-KLM was van plan volgend jaar honderden miljoenen te steken in het project, dat nu van de baan is.

Geduld

De vakbonden maken zich grote zorgen om de toekomstplannen van Air France-KLM, waarvan de grote lijnen op 11 september werden uiteengezet, maar die nog in detail moeten worden uitgewerkt. Riolacci zei die zorgen te begrijpen, maar vroeg ook om geduld.

Eind februari verwacht het bedrijf er meer over te kunnen zeggen.

Dat de kosten verder omlaag moeten, staat vast. Air France-KLM kampt met een zwakke Europese economie en zware concurrentie. Zowel bij Air France als KLM zal meer moeten worden bezuinigd, benadrukte Riolacci. Van enige spanning daarover tussen KLM en het Franse moederbedrijf is hem niets bekend, zei hij.

Alitalia

Riolacci stelt verder nog steeds veel waarde te hechten aan de samenwerking met Alitalia. Air France-KLM nam in 2009 een belang van 25 procent in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij, maar ziet dat belang na onder meer een kapitaalinjectie van Etihad verwateren tot minder dan 1 procent.

"Wij hebben veel geld verloren aan onze investering in Alitalia'', erkende Riolacci. ''Maar we hebben ook veel geld verdiend aan onze samenwerking mét Alitalia.''

Staking

De omzet over het derde kwartaal kwam uit op 6,7 miljard euro, een daling op jaarbasis met 6,7 procent. Gecorrigeerd voor de impact van de staking en wisselkoerseffecten bleven de opbrengsten nagenoeg stabiel.

Het operationele resultaat kwam uit op 247 miljoen euro, tegen 641 miljoen euro een jaar eerder. Ook die daling wordt grotendeels verklaard door de staking bij Air France. De nettowinst is afgenomen van 148 miljoen naar 100 miljoen euro.

Achterstand boekingen

Behalve met de directe kosten van de staking, kampt Air France met een achterstand in de boekingen voor de komende maanden. Dat komt door de onzekerheid die de staking met zich meebracht, maar ook door een terugval van de vraag die al sinds de zomer speelt.

Het bedrijf verwacht de achterstand in het vierde kwartaal deels in te lopen, maar dat gaat wel ten koste van de ticketprijzen, zei Riolacci.

Transavia

De staking was een reactie op de bekendmaking van de nieuwe strategie. Hierbij zou het Transavia-concept over heel Europa worden uitgerold.

Onder druk van de piloten heeft Air France-KLM dit plan van tafel gehaald. In plaats daarvan wordt Transavia in Frankrijk sneller en verder uitgebreid dan aanvankelijk met de Franse bonden was afgesproken.

Eurlings

Half oktober stapte Camiel Eurlings op als topman bij KLM. Het is niet bekend gemaakt waarom hij zijn functie heeft neergelegd. Enkel dat het een gevolg is van de gesprekken die werden gevoerd vanwege het aflopen van zijn benoemingstermijn in april 2015. 

Pieter Elbert is de opvolger van Eurlings als ceo.

Verwachtingen

De resultaten van Air France-KLM zitten ''een beetje aan de onderkant van de verwachtingen''. Dat zei analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen woensdag in een commentaar. Hij verwacht een licht negatieve koersreactie.

Van de grote financiële problemen waar sommige media de afgelopen dagen over berichtten, is volgens Versteeg geen sprake. De schuld blijft met drie keer de ebitda vrij aanzienlijk, maar vormt geen bedreiging voor het voortbestaan van het bedrijf. ''Volstrekte onzin'', aldus de marktvorser.

Dat Air France-KLM niet met drastische ingrepen kwam om de kosten verder te verlagen, is volgens Versteeg geen verrassing. Na de strategie-update en de pilotenstaking in Frankrijk in september zou het volgens hem ''belachelijk'' zijn geweest om nu met plannen voor massaontslagen te komen.

Somber

Voor de lange termijn is Versteeg wel somber over Air France-KLM, omdat het er niet in slaagt snel genoeg zijn kostenbasis te verlagen. ''De bezettingsgraad is nog goed, maar je ziet nu al dat de lange routes, met name Azië en Amerika, worden uitgehold door de concurrentie die tegen veel lagere kosten werkt.''

Het groeiplan Perform 2020 dat in september werd gepresenteerd is ''te weinig en te laat'', aldus de analist. Bovendien is met het schrappen van de plannen voor een Europese tak van prijsvechter Transavia ''de kern eruit gehaald''. Versteeg heeft het advies 'niet-aanbevolen' en een koersdoel van 5 euro.