De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft opnieuw bestuurlijke boetes uitgedeeld inzake Sabon, het zeepbedrijf van ondernemer Bob Ultee dat voorheen een beursnotering had. 

Volgens de toezichthouder was er sprake van marktmanipulatie rond de koers van participaties in het fonds.

De AFM legde A. van 't Wout uit Rotterdam een boete op van 500.000 euro, terwijl het basisbedrag voor zijn overtredingen met een kwart was verhoogd tot 2,5 miljoen euro.

Die som acht de toezichthouder echter onevenredig hoog. Van 't Wout kende Ultee, die begin 2012 een aantal participaties aan hem overboekte zonder dat de Rotterdammer daarvoor betaalde.

Een kleine maand later verkocht Van 't Wout de participaties via de beurs terug aan Ultee en maakte de opbrengst vervolgens grotendeels aan de Sabon-oprichter over.

''De transacties waren daarmee per saldo vrijwel kostenneutraal'', aldus de AFM. Volgens de toezichthouder zijn de stukken in feite steeds onder controle van Ultee gebleven. ''Door de transacties wekte Van 't Wout de indruk dat er handel was in het fonds, terwijl er economisch gezien niets wijzigde. Bovendien leidden de transacties tot een kunstmatig hoog koersniveau. Dit levert marktmanipulatie op.''

Anonieme belegger

De AFM beboet verder nog voor 15.000 euro een andere, anonieme belegger in Sabon. Deze persoon bezat begin 2012 één participatie in Sabon.

Ook deze participant kreeg participaties overgeboekt van Ultee om ze vervolgens via de beurs aan de oprichter terug te verkopen. De toezichthouder verbond daar dezelfde conclusies aan als bij de overtreding van Van 't Wout.

Minder verwijtbaar

Echter, de anonieme participant heeft aan kunnen tonen dat hij heeft geprobeerd de participaties terug te boeken naar Ultee. Pas toen dit niet tijdig lukte heeft hij onder druk van Ultee zijn stukken via de beurs verkocht. ''Dit maakt de overtreding minder verwijtbaar'', aldus de AFM.

Rekening houdend met de ''draagkracht van de overtreder'', gold in dit geval een basisbedrag van 75.000 euro voor de boete. Omdat dit onevenredig hoog werd geacht, is de boete verlaagd tot 15.000 euro.

Ultee zelf kreeg eerder zelf twee boetes van vijfduizend euro per stuk vanwege het op verschillende manieren manipuleren van de koers. Dat de boetes zo laag uitvielen had te maken met het faillissement van Ultee en de zeer omvangrijke schulden van de ondernemer.