Het in surseance verkerende staalbedrijf Nedstaal denkt in afgeslankte vorm een doorstart te kunnen maken. 

Het bedrijf vroeg woensdag uitstel van betaling aan bij de rechtbank in Rotterdam omdat het zijn schuldeisers niet meer kan betalen. Tegelijk verzocht Nedstaal om een zogenoemde afkoelingsperiode. Dat geeft de bewindvoerders de gelegenheid om te bepalen welke goederen zij voor de onderneming willen behouden, met het oog op de voortzetting of de verkoop van het bedrijf.

Nedstaal verwacht dat tijdens de adempauze, in overleg met de bewindvoerders, een oplossing voor de schuldenproblematiek kan worden gevonden.

De huidige inschatting is dat rekening wordt gehouden met een faillissement, maar ''dat verkoop van Nedstaal met behoud van gedeeltelijke werkgelegenheid voor de regio tot de reële mogelijkheden behoort''. De onderneming zet daarbij in op behoud van de productiefaciliteit in Alblasserdam met optimaal behoud van banen.

Marktspelers 

Het staalbedrijf heeft 280 werknemers en een jaaromzet van bijna 100 miljoen euro. Het produceert zogeheten blokgegoten staal voor de smeedmarkt, en is een van de grote marktspelers op het gebied van kogellagers voor de auto-industrie.

Sinds het begin van de crisis in 2009 kampt Nedstaal met verliezen. Het staalbedrijf wijt dit aan ''een combinatie van relatief hoge inkoopprijzen en lage marktprijzen en een voortdurende zwakke vraag in de sectoren machinebouw, mijnbouw, windenergie en grote investeringsgoederen''.

Een groot deel van de omzet in de smeedmarkt wordt behaald in Duitsland, Italië en Frankrijk. De grote klanten van de onderneming in deze landen hebben echter zelf last van forse vraaguitval, stelt Nedstaal. Bovendien is de concurrentie, met name uit China en Korea, hevig.