De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee bestuurlijke boetes van ieder 5000 euro opgelegd aan voormalig zeepondernemer Bob Ultee, vanwege het op verschillende manieren manipuleren van de koers van participaties in een beleggingsfonds. 

Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

Ultee, oprichter en voormalig topman van zeepketen Sabon, bezat een groot aantal participaties in het destijds aan Euronext genoteerde beleggingsfonds Sabon FunDing. Dat was zowel privé als via een vennootschap waarvan hij de enige aandeelhouder was.

De toezichthouder constateerde dat Ultee vanaf begin 2012 met verschillende hem bekende partijen is gaan handelen in de participaties, waarbij de stukken onder zijn controle bleven.

''Door de transacties wekte de heer Ultee de indruk dat er handel was in het fonds, terwijl er economisch gezien niets wijzigde en bovendien leidden de transacties tot een kunstmatig hoog koersniveau. Dit levert marktmanipulatie op'', aldus de AFM.

In de periode van 10 tot en met 29 februari 2012 is de koers van de participaties Sabon gestegen van nog geen 60.000 euro tot ruim 111.000 euro. Deze koersstijging werd voornamelijk veroorzaakt door transacties waarbij de heer Ultee partij was, zo concludeerde de AFM.

Naamswijziging

In april 2012, na de naamswijziging van het fonds in Brand FunDing, heeft Ultee zich ''nogmaals schuldig gemaakt aan marktmanipulatie''. Hij verspreidde via persberichten informatie dat hij participaties zou verkopen ter financiering van winkelketens die Brand FunDing zou overnemen, maar de daarop volgende dagen trad hij juist op als grote koper van participaties Brand FunDing.

De AFM gaf aan dat voor de overtredingen een basisbedrag geldt van 2 miljoen euro. Bij beide boetes heeft de AFM dit bedrag verhoogd met 25 procent op grond van de ernst van de overtreding en met 25 procent op grond van een hoge mate van verwijtbaarheid.

Maar vanwege het faillissement van Ultee en zijn ''zeer omvangrijke schulden'' heeft de AFM het boetebedrag verlaagd naar draagkracht tot 5000 euro per boete. Ultee kan het besluit nog bij de rechter voorleggen.