Ballast Nedam heeft de opdracht om de N31 bij Harlingen te verbreden definitief binnengehaald. Dat werd woensdag bekendgemaakt. De waarde van het contract bedraagt circa 84 miljoen euro.

De voorlopige gunning van het project, N31 Traverse Harlingen, werd eind augustus al door Rijkswaterstaat verleend aan het beursgenoteerde bouwconcern.

Het project omvat de verbreding van de N31 in Harlingen van een tweebaansweg naar een vierbaansweg over een lengte van circa 3 kilometer.

Ongeveer 2 kilometer van het traject komt in een verdiepte bak te liggen. Voor de kruising met het Van Harinxmakanaal wordt een aquaduct gebouwd. Ook worden over de verdiepte bak heen vijf nieuwe viaducten gerealiseerd.