Wetenschappelijk uitgever Brill heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Chinese bedrijf Fudan University Press. 

Dat meldde Brill donderdag, zonder op financiële details in te gaan. De overeenkomst betreft de publicatie van een volgens Brill unieke dataset over het huidige sociale leven in China.

Het werk wordt grotendeels in het Chinees gepubliceerd, maar inleidende essays worden ook in het Engels vertaald. Verder zal de dataset met behulp van Engelse zoektermen te raadplegen zijn.