De bank NIBC heeft over het eerste halfjaar een nettowinst geboekt van 15 miljoen euro. Dit resultaat werd gedrukt door een last van 12 miljoen euro. 

Dat bedrag betreft een eenmalige heffing die de Staat heeft opgelegd als bijdrage aan de kosten van de nationalisatie van SNS Bank in 2012.

Exclusief deze last kwam de winst uit op 27 miljoen euro. Dat is gelijk aan de winst die NIBC realiseerde in dezelfde periode vorig jaar, meldde de bank dinsdag.

''In onze resultaten over het eerste halfjaar 2014 zien we de eerste tekenen van verbeteringen in het economische klimaat. De voorzieningen zijn lager en de aflossingen op onze portefeuille bedrijfsleningen blijven stabiel, terwijl de activiteiten van NIBC een gezonde onderliggende groei laten zien'', zegt topman Paulus de Wilt in een verklaring.

NIBC nam voor 28 miljoen euro aan voorzieningen tegen 36 miljoen euro in dezelfde periode 2013. Het gaat hier om geld dat opzij werd gezet in verband met aan bedrijven verstrekte leningen waarvan niet zeker is of die (volledig) worden terugbetaald. Daarnaast verstrekte NIBC voor 1,2 miljard euro aan nieuwe leningen, een stijging met maar liefst 125 procent ten opzichte van een jaar geleden. De rentebaten stegen met meer dan 40 procent tot 100 miljoen euro.

Aan de consumentenkant groeide de spaartegoeden van 8,4 miljard euro naar 8,9 miljard euro. NIBC verstrekte voor 400 miljoen euro aan hypotheken. Het Haagse concern is pas sinds mei vorig jaar actief op de hypotheekmarkt.