De crisis in Oekraïne heeft het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie een flinke knauw gegeven.

Het vertrouwen in zowel de huidige situatie als in de ontwikkeling in de komende 6 maanden nam fors af. Ook in de overige eurolanden kelderde het vertrouwen. Dat blijkt uit cijfers die het gerenommeerde onderzoeksbureau ZEW dinsdag bekendmaakte.

De vertrouwensindex voor de huidige situatie in Duitsland daalde van 61,8 in juli tot 44,3, waar economen in doorsnee rekenden op een stand van 54,0.

De beoordeling voor de komende 6 maanden ging van 27,1 vorige maand tot 8,6. Hier rekenden de marktkenners op een stand van 17,0. Volgens ZEW is het de laagste stand sinds juni 2012.

Economie

ZEW vreest dat de economische groei in Duitsland dit jaar lager uitvalt dan gedacht, mede door het uitblijven van een krachtiger herstel in de eurozone.

Het onderzoeksbureau wees ook op recente cijfers over de Duitse industriële productie en de orderinstroom, die suggereren dat de investeringsbereidheid in het bedrijfsleven flink is afgenomen.

Beoordeling

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is de beoordeling voor de komende maanden voor het eerst sinds december 2012 lager dan het langjarige gemiddelde. Volgens Brzeski geven de cijfers van ZEW een ''zorgwekkend signaal'' dat het voorlopig gedaan kan zijn met het economische herstel. ''Het is duidelijk dat een verdere escalatie van de crisis de economie echt zou schaden.''

Ook in de overige eurolanden hakte de situatie in Oekraïne er stevig in. Volgens ZEW daalde de index voor de komende 6 maanden in de eurozone van 48,1 tot 23,7.

Recessie

Volgens ABN Amro duwt de Oekraïnecrisis de Russische economie waarschijnlijk in een recessie, waar andere landen in de regio een 'lichte besmetting' van zullen ondervinden. Investeerders zijn voorzichtiger geworden en diverse markten hebben een gevoelige tik gehad. Toch blijven de effecten voor de wereldeconomie 'bescheiden'.

Dit concludeert ABN Amro dinsdag in een risicoanalyse over de impact op de wereldeconomie van de crisis in Oekraïne.

De economen van de bank beschrijven in een aantal scenario's de mogelijke gevolgen voor de mondiale economie. Hoewel er wellicht geen directe oplossing voor de crisis is, denkt de bank dat de politieke leiders uiteindelijk wel zullen inzien dat een voortdurende escalatie in niemands voordeel is. De spanningen zullen dan in de loop van het jaar geleidelijk verminderen.

Energiebanden

ABN Amro wijst erop dat afgezien van de sterke energiebanden van de Europese Unie met Rusland de verdere handel tussen Rusland met de EU en de VS relatief bescheiden is. Bovendien richten de sancties tegen de Russische energiesector zich alleen op investeringen en zullen niet van invloed zijn op de energieleveringen van Rusland op de korte termijn.

''Ook als beide partijen hun economische sancties opvoeren, zal de impact op de wereldwijde economie nog matig blijven.''

In een alternatief scenario waarin sprake is van een militaire escalatie, zal de wereldeconomie ernstiger gevolgen ondervinden. Investeerders zullen zich verder terugtrekken en het consumenten- en producentenvertrouwen zal sterk worden aangetast. Bovendien, hoe langer het conflict duurt, hoe ernstiger de economische effecten, aldus de economen.

In het ernstigste, maar tegelijk minst waarschijnlijke scenario, zou de energie-export van Rusland in het geding komen. Van alle scenario's, zal dit de grootste impact op de wereldeconomie hebben, omdat dit vrijwel zeker fors hogere energiekosten met zich zal meebrengen. ''Sterker nog, in het meer extreme geval, zou de wereldeconomie een scherpe vertraging ondervinden'', aldus de economen.