BE Semiconductor Industries (Besi) heeft een sterker dan verwachte omzetgroei gerealiseerd in het tweede kwartaal. 

Dat resulteerde in een flinke winststijging, zo blijkt uit de cijfers die de toeleverancier aan de chipindustrie donderdag naar buiten bracht.

Besi boekte een omzet van 116,2 miljoen euro, een stijging van 66,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal en 60,5 procent meer dan een jaar eerder. In een handelsbericht dat het bedrijf in april publiceerde werd nog uitgegaan van een omzetgroei van 40 à 50 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

De nettowinst kwam in het tweede kwartaal uit op 22,9 miljoen euro, een toename van 15,9 miljoen euro ten opzichte van het eerste kwartaal en 16,4 miljoen meer dan een jaar eerder. De winstgroei weerspiegelt volgens het bedrijf ''een significante omzetstijging, verbeterde brutomarges en de vruchten van kostenbesparingen.'' De brutomarge was 43,2 procent, tegen 42,3 in het eerste kwartaal en 40,4 procent in het tweede kwartaal van 2013.

Orderinstroom

Besi zag de orderinstroom op jaarbasis met meer dan 50 procent aanzwellen'' vooral door een toenemende vraag naar verpakkingssystemen. In het tweede kwartaal werd voor 124,2 miljoen euro aan opdrachten geboekt.

Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een omzetgroei van 50 à 60 procent op jaarbasis. In vergelijking met het tweede kwartaal zal de omzet naar verwachting 10 tot 15 procent dalen als gevolg van seizoenspatronen. De sterke winstgroei zal doorzetten.

'Sterk kwartaal'

''Opnieuw een zeer sterk kwartaal'', concludeerde ABN Amro in een analistenrapport over Besi. 

''Wij denken dat de consensus voor de omzet in heel 2014 met een hoog enkelcijferig omhoog moet worden bijgesteld en met circa 20 procent wat betreft de ebit'', stelde de bank. Ook de orderinstroom ontwikkelde zich sterk.

Op basis van de outlook en normale seizoenspatronen voorziet ABN Amro een jaaromzet van circa 370 miljoen euro.