De aandeelhouders van het voormalige Fortis hebben recht op een vergoeding voor de schade die zij hebben geleden toen de bank in 2008 met staatssteun van de ondergang werd gered.

De compensatie moet worden opgehoest door de Belgische verzekeraar Ageas, de enige overgebleven tak van Fortis. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

Ageas moet de vergoeding betalen omdat de Fortis-top eind september 2008 aandeelhouders heeft misleid. De bank deed voorkomen alsof de financiële positie op peil was, terwijl dat allerminst het geval was. In de dagen daarop daalde de waarde van het aandeel in rap tempo en die verliezen moeten nu worden vergoed.

Het gaat daarbij niet alleen om investeerders die op basis van de misleidende uitspraken aandelen kochten, maar ook om aandeelhouders die hun stukken niet verkochten omdat ze dachten dat de crisis bij Fortis bezworen was.

Vrijuit

De Nederlandse staat, die eveneens werd aangeklaagd, gaat daarentegen vrijuit, zo oordeelde het gerechtshof.

De berichtgeving van de Staat in de media over de financiële positie van Fortis en de mededelingen van toenmalig minister Wouter Bos (Financiën) daarover in de Tweede Kamer acht het hof niet te positief en ook niet misleidend.

Bovendien waren die niet gericht tot beleggers, maar hadden tot doel te voorkomen dat rekeninghouders en spaarders van Fortis op grote schaal hun tegoeden zouden opnemen.

Het verlies dat beleggers hebben geleden, bedraagt minstens 200 miljoen euro. Dat zegt advocaat Adriaan de Gier die de zaak tegen Fortis en de Nederlandse staat namens de stichting FortisEffect aanhangig heeft gemaakt.

Fortis

Fortis kwam in het najaar van 2008 in ernstige financiële nood, mede doordat het concern een jaar eerder voor 24 miljard euro een flink deel van ABN AMRO had opgekocht. Toen duidelijk werd dat de Belgische bank zich in die overname had verslikt, haalden spaarders massaal hun geld van de bank, waardoor de problemen zich verder opstapelden. 

Om het concern van de ondergang te redden, namen de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse overheid een belang van 49 procent in de activiteiten in hun land. Hoewel Fortis anders wilde doen geloven, waren de problemen daarmee nog niet voorbij en ging de kapitaalvlucht door. 

Enkele dagen na het eerste steunpakket zag de Nederlandse overheid zich genoodzaakt de Nederlandse onderdelen van Fortis volledig op te kopen.

Bos betaalde namens de Staat 16,8 miljard euro voor ABN AMRO, de Nederlandse tak van Fortis Bank en verzekeraar ASR, die eveneens onder de paraplu van Fortis hing. Later werd dit bedrag verhoogd naar in totaal ruim 21 miljard euro. 

Uitgekleed

Ook de overige delen van het concern bleven niet lang zelfstandig. Nog geen week na het ingrijpen van de Nederlandse overheid, kocht het Franse BNP Paribas het merendeel van de Belgische en Luxemburgse activiteiten van Fortis.

Wat overbleef was een uitgekleed concern met enkele verzekeringstakken, dat in 2010 werd omgedoopt in Ageas.

Ageas

De handel in aandelen Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, is dinsdag rond het middaguur opgeschort door de Belgische financiële waakhond FSMA. Reden is de uitspraak van het gerechtshof.

De Belgische verzekeraar Ageas moet de nog nader te bepalen schadevergoeding ophoesten als enige overgebleven tak van Fortis. De handel in het aandeel Ageas op de Brusselse beurs is sinds 11.48 uur opgeschort, aldus de FSMA.