Corbion onderzoekt de mogelijkheden om aandelen terug te krijgen die vorig jaar als prestatiebonus aan het voormalige bestuur zijn uitgekeerd. 

De aandeelhouders van het bedrijf hebben geen goedkeuring verleend aan de toekenning van de aandelen, die samen 811.474 euro waard zijn, zo meldde het bedrijf dinsdag.

De beloning was toegekend door de raad van commissarissen van het vroegere CSM wegens de succesvolle verkoop van de divisie Bakery Supplies.

Critici stelden evenwel dat de aandeelhouders daarin een stem hadden moeten hebben, en daarom was dinsdag alsnog een buitengewone aandeelhoudersvergadering belegd.

Tijdens die vergadering hebben de aandeelhouders de gevraagde goedkeuring niet verleend. De raad van commissarissen betreurt het resultaat van die stemming, maar "respecteert en waardeert'' de zienswijze van de aandeelhouders.

Dat zij tegen hebben gestemd betekent evenwel niet automatisch dat de aandelentoekenning ongeldig wordt of eenzijdig kan worden herroepen, aldus de onderneming.