De belofte van een aanhoudend lage rente heeft de aandelenbeurzen in Europa en de Verenigde Staten afgelopen weken verder opgestuwd.

Deze week moet blijken of de zonnige stemming onder beleggers ook kan worden gevoed door nieuwe tekenen van economisch herstel.

De beurzen in Europa en de VS zetten hun opmars vorige week rustig door. Mede dankzij het ruime beleid van de ECB en de Federal Reserve bereikten de graadmeters op Wall Street daarbij opnieuw recordniveaus, terwijl de AEX-index in Amsterdam klom tot het hoogste niveau sinds juli 2008.

Vooralsnog houdt het matige economische herstel nog geen gelijke tred met het uitbundige beursklimaat. Deze week kan uit een reeks indicatoren blijken of daar al enige verandering in komt. Daarbij wordt vooral gekeken naar de activiteit onder inkoopmanagers, die wordt gebruikt als een vroege graadmeter voor de economische groei.

Inkoopmanagersindex

Zowel in de eurozone, de VS als China wordt maandag een eerste schatting gegeven van de inkoopmanagersindex. Die geeft aan of de personen die binnen bedrijven verantwoordelijk zijn voor de inkoop van bijvoorbeeld grondstoffen de vraag zien aantrekken.

In de eurozone wordt hierbij door economen gerekend op een groei die vergelijkbaar is met die van mei. In de VS zette de aanzienlijke groei van de industrie naar verwachting door, terwijl de activiteit van die sector in China opnieuw licht zou zijn gekrompen.

Inflatie

Vrijdag wordt met spanning gekeken naar de eerste raming van de inflatie in Duitsland in juni. De geldontwaarding in Europa's grootste economie is een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van de inflatie in de hele eurozone, waarvan de eerste schatting op 30 juni wordt gepresenteerd.

De aanhoudend lage inflatie in de eurozone zette de ECB er eerder deze maand toe aan de rente in het eurogebied verder te verlagen. ECB-bestuurders lieten afgelopen weekeinde in diverse interviews doorschemeren dat de lage rente zeker tot 2016 wordt gehandhaafd.

VS

Beleggers krijgen deze week ook een blik op de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen in de VS, Duitsland en de eurozone als geheel. Daarnaast is er woensdag een derde raming van de ontwikkeling van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal. Economen verwachten in doorsnee dat de eerder gemelde krimp bijna wordt verdubbeld tot 1,8 procent.

Het CBS komt woensdag met een nieuwe schatting voor de Nederlandse economie in de eerste 3 maanden van dit jaar. De eerste raming wees op een krimp met 1,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.