Vanaf 2016 moet er in de top van Duitse bedrijven en in overheidsdiensten een vrouwenquotum gelden. Bij beursgenoteerde bedrijven moet 30 procent van de raad van commissarissen bestaan uit vrouwen. 

De Duitse ministers van Familiezaken en van Justitie hebben daartoe een 119 pagina's tellend wetsvoorstel in elkaar gedraaid dat is rondgestuurd naar de rest van het kabinet.

In het stuk waar de Rheinische Post zaterdag over berichtte staan concrete doelen genoemd voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Ook bevat het voorstellen voor de top van overheidsdiensten. De overheid wil daarmee het goede voorbeeld geven.

Eerder voorstel

Vorig jaar april nog sneuvelde een eerder voorstel in de Bondsdag dat vanaf 2018 20 procent van de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen moest bestaan. In 2023 zou dat 40 procent moeten zijn. Afgevaardigden van de regeringspartijen CDU/CSU en FDP stemden toen tegen.

Vorig jaar bezetten vrouwen slechts 12 procent van de zetels in de raad van commissarissen. In de raden van bestuur van de grote ondernemingen was de situatie nog slechter: daar was slechts 1 op de 20 leden een vrouw.