Heijmans gaat de N23, de zogeheten Westfrisiaweg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen, onder handen nemen. 

Het bouwbedrijf zei vrijdag hiertoe een definitief contract met de provincie Noord-Holland te zullen tekenen. Met de opdracht is een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro gemoeid.

Heijmans gaat langs de 42 kilometer lange N23 onder meer de rijweg gedeeltelijk verbreden en kruispunten vervangen door ongelijkvloerse kruisingen en rotondes.

Ook worden fietsonderdoorgangen, bruggen voor voetgangers en parallelwegen voor langzaam verkeer aangelegd. Daarmee verbetert volgens Heijmans de veiligheid en de leefbaarheid in de regio.

Doorstroming

Daarnaast past het bedrijf ook de twee op- en afritten aan waarmee het tracé wordt verbonden met de A7 om de doorstroming van en naar de filegevoelige snelweg te verbeteren.

Heijmans is al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het project tijdens de zogenoemde pre-awardfase. In april 2015 zullen naar verwachting het definitieve ontwerp en financiële onderbouwing gereed zijn.

Taxataties

De taxaties van effectenhuis Theodoor Gilissen op bouwbedrijf Heijmans veranderen niet door het definitief binnenslepen van de opdracht. Het project voegt volgens de marktvorsers ongeveer 4 procent toe aan de jaaromzet van Heijmans in de periode 2015-2017.
 
''In onze winstschattingen gaan wij uit van een jaarlijkse orderinstroom van ruim 2 miljard euro, gelijk aan de huidige jaaromzet. Het contract voor de N23 leidt niet tot een aanpassing van onze winsttaxaties'', aldus de kenners. Theodoor Gilissen hanteert het advies niet-aanbevolen en een koersdoel van 13 euro.
 
Het aandeel Heijmans noteerde vrijdag omstreeks 11.30 uur 1,4 procent hoger op 12,78 euro.