Pensioenfonds Vervoer heeft een schikking getroffen met Goldman Sachs. 

Het Nederlandse fonds stapte in 2012 naar de rechter in Londen met een claim van 250 miljoen euro tegen de Amerikaanse zakenbank.

Goldman Sachs zou als voormalige vermogensbeheerder van het fonds gewekte verwachtingen over te behalen rendementen niet hebben waargemaakt.

Over de inhoud van de schikking worden geen mededelingen gedaan. Dat hebben partijen met elkaar afgesproken, meldt Pensioenfonds Vervoer donderdag. Met de schikking is de zaak "naar tevredenheid van beide partijen opgelost", aldus een verklaring.

Twee jaar voor het indienen van de claim had het pensioenfonds al met Goldman Sachs gebroken en een andere vermogensbeheerder in de arm genomen.

Pensioenfonds Vervoer telt ongeveer 600.000 deelnemers en heeft een vermogen van rond de 15 miljard euro. De dekkingsgraad stond eind april op 112,7 procent. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen.