Beleggers moeten uiterst voorzichtig zijn met tips van zogenoemde signaalaanbieders, waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Het gaat hier om partijen die beleggers via e-mail, via sms of telefonisch op de hoogte brengen van beursnieuws en -koersen en algemene handelssignalen geven. Zij beloven vaak onrealistisch hoge rendementen en brengen hoge kosten in rekening.

Het is volgens de AFM de vraag of het rendement van de 'inside tips’ opweegt tegen de kosten die een belegger maakt voor de diensten van een signaalaanbieder.

''Beleggers doen er goed aan zeer kritisch naar de voorgespiegelde rendementen en de kosten te kijken en bij twijfel niet met een signaalaanbieder in zee gaan. Het is belangrijk een afweging te maken tussen de kosten en het geboden rendement. Hoe hoger het beloofde rendement, des te groter het risico'', aldus de toezichthouder.

De tips van deze beursprofeten worden vaak door een computer gemaakt. Ze zijn dan ook algemeen van aard, en niet te vergelijken met het persoonlijk advies dat een beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of bank kan geven.

Signaalaanbieders hebben geen vergunningplicht en staan niet onder toezicht van de AFM. De toezichthouder roept beleggers wel op misstanden te melden bij het Meldpunt Financiële Markt.