De Britse bank Barclays zet fors het mes in zijn zakenbankdivisie. Daardoor komen tussen nu en 2016 ongeveer zevenduizend banen te vervallen, zo meldde het financiële concern donderdag. 

In februari meldde Barclays al dat dit jaar door de gehele organisatie 12.000 banen zouden verdwijnen. Dat worden er door deze ingreep 14.000.

Barclays meldde verder dat bezittingen ter waarde van zo'n 90 miljard pond die nu op de balans van de zakenbank staan, zullen worden ondergebracht in een apart onderdeel met als doel ze op termijn af te stoten.

Daardoor moet het gewicht dat de zakenbank in de schaal legt afnemen. Nu is dat onderdeel goed voor de helft van de balans. Dat moet in 2016 zijn teruggebracht tot hoogstens 30 procent.

Bezittingen die niet langer tot de zakelijke kernactiviteiten worden gerekend, zijn bijvoorbeeld delen van de obligatie-, valuta- en grondstoffenportefeuilles. 

Ook sommige beleggingen in opkomende markten worden afgebouwd. Daarnaast wordt in de nieuw op te zetten 'bad bank' 25 miljard pond aan bezittingen ondergebracht van andere onderdelen.

50 miljard

Van de in totaal 115 miljard pond aan bezittingen die Barclays apart zet, wil de bank eind 2016 nog maximaal 50 miljard pond op de balans hebben staan.

Het rendement op het eigen vermogen moet omhoog naar minstens 12 procent. De niet-kernbezittingen drukten volgens het financiële concern vorig jaar die belangrijke graadmeter van de financiële prestaties met 6 procentpunt. Dat moet worden teruggebracht naar 3 procent.

Volgens topman Antony Jenkins maakt de nieuwe strategie Barclays kleiner, sterker en evenwichtiger. De resultaten zullen daardoor beter en voorspelbaarder worden, stelde hij.