Delta Lloyd heeft zijn totale inkomsten uit premies vorig kwartaal zien dalen, maar bracht wel meer nieuwe producten aan de man. Dat blijkt uit de cijfers die het verzekeringsbedrijf donderdag presenteerde.

De bruto premie-inkomsten van Delta Lloyd waren met 1,34 miljard euro 5 procent lager dan in de eerste 3 maanden van 2013. Zowel bij de levens- als de schadeverzekeringen liepen de inkomsten uit premies terug.

Delta Lloyd verdrievoudigde zijn nieuwe hypotheekproductie wel ruimschoots, tot 380 miljoen euro, en zag de waarde van nieuwe premies met 16 procent stijgen.

Delta Lloyd verstevigde ook zijn kapitaalpositie. Het eigen vermogen steeg met 9 procent tot 2,9 miljard euro, terwijl de solvabiliteit, de mate waarin het bedrijf op lange termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen, weer verbeterde.

Delta Lloyd verwacht de solvabiliteit dit jaar verder te verhogen door kapitaal aan te trekken of door onderdelen die niet tot de kernactiviteiten behoren te verkopen.

Levensverzekeringen 

De premie-inkomsten van de levensverzekeringen namen in het eerste kwartaal met 5 procent af tot 907 miljoen euro.

Dit onderdeel presteerde volgens bestuursvoorzitter Niek Hoek wel goed op het gebied van collectieve pensioencontracten, waar het marktaandeel in nieuwe jaarpremies is toegenomen.

Economische omstandigheden 

Bij schade daalden de premies met 6 procent tot 436 miljoen euro, vooral doordat verlieslatende contracten niet werden verlengd. Bij dit onderdeel zijn de gevolgen van de moeilijke economische omstandigheden dan ook nog altijd duidelijk zichtbaar, zowel bij particuliere als zakelijke klanten.

Intensiever claimbeheer, een strikt acceptatiebeleid, kostenbesparingen en hogere tarieven moeten helpen de winstgevendheid van de schadeverzekeringen te verbeteren.

Beter dan verwacht

Delta Lloyd heeft zijn solvabiliteit in het eerste kwartaal verder verbeterd dan verwacht, stelt analist Cor Kluis van Rabobank donderdag.

De solvabiliteitsratio (IGD) van de verzekeraar verbeterde vorig kwartaal met 5 procentpunt tot 189 procent. Rabo rekende slechts op een stijging tot 187 procent.  Rabo handhaafde zijn koopadvies voor het aandeel Delta Lloyd. Dat noteerde donderdag vlak na opening van de handel in een licht positieve AEX-index 0,2 procent in de plus op 18,96 euro.