De winst van Deutsche Bank had in het eerste kwartaal te lijden van de financiële onrust in opkomende markten, zoals Turkije en Rusland. 

Met name de handelstak van de bank had daar last van, doordat klanten terughoudender waren met beleggen in bijvoorbeeld schuldpapier en valuta's. Dat meldde het financiële concern dinsdag.

De baten van Deutsche Bank vielen met 11 procent terug tot 8,4 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 1,1 miljard euro, waar een jaar eerder onder de streep nog 1,7 miljard euro resteerde.

De voorzieningen voor verliezen op slechte kredieten daalden van 725 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2013 naar 246 miljoen in het eerste kwartaal.

Financiële buffers

Terwijl Deutsche Bank mikt op versterking van zijn financiële buffers, zijn die de afgelopen maanden juist kleiner geworden.

Het kernkapitaal maakte aan het einde van het eerste kwartaal 9,5 procent uit van de totale risicogewogen bezittingen, tegen 9,7 procent eind 2013.

Dat komt doordat op de balans van het financiële concern meer riskante kredieten zijn komen te staan.

Doel van de grootste bank van Duitsland is de kapitaalratio volgend jaar te hebben opgeschroefd tot 10 procent. Ondanks de daling in het eerste kwartaal stelden de twee bestuursvoorzitters, Jürgen Fitschen en Anshu Jain, dat de bank voortgang heeft geboekt bij het verwezenlijken van zijn doelstellingen voor 2015.

Daarbij doelden zij vooral op de kostenbesparingen die het bedrijf wist te realiseren. De uitgaven, exclusief rentelasten, daalden in het eerste kwartaal met 2 procent tot 6,5 miljard euro.