Het Spaanse Bankia heeft in het eerste kwartaal de winst zien stijgen. De bank, die nog voor zo'n 60 procent in handen is van de Spaanse overheid, sneed verder in de kosten en zag de omvang van de 'slechte leningen' dalen.

De nettowinst van Bankia ging omhoog tot 186 miljoen euro, van 134 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Het aandeel slechte leningen in de totale kredietportefeuille daalde tot 14,3 procent, van 14,7 procent aan het einde van 2013. Het renteresultaat steeg met 12 procent tot 698 miljoen euro.

Bankia wist de administratieve kosten te laten dalen met bijna 10 procent ten opzichte van 2013, terwijl de personeelskosten 17 procent lager uitkwamen. De bank moest vorig jaar een kwart van zijn personeel op straat zetten om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor een Europese reddingsoperatie van 41 miljard euro. Die was nodig nadat de bank in grote problemen was gekomen door een ingestorte vastgoedmarkt.