Als de inflatie in het eurogebied verder wegzakt, is het niet ondenkbaar dat we in Europa te maken krijgen met negatieve rentes. 

Dat herhaalde de president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, zaterdag in een interview in NRC Handelsblad.

Knot benadrukte wel dat het er vooralsnog niet naar uitziet dat de eurozone verzeild raakt in een situatie van deflatie (een periode van structurele prijsdalingen). Op dit moment is er nog sprake van 0,5 procent inflatie. ''De laatste gegevens bevestigen dat het economisch herstel doorzet.''

Maar ''mocht het nu zo zijn, dat de inflatie blijft tegenvallen en we onze vooruitzichten voor de middellange termijn neerwaarts moeten bijstellen, dan lijkt een rentestap het gepaste antwoord. Een rente van nul procent is voor mij geen harde ondergrens'', aldus Knot.

Deflatie

De negatieve rente waar Knot op doelt, heeft betrekking op het geldverkeer tussen banken en de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB heeft als een van zijn kerntaken dat hij de inflatie in Europa op peil moet houden. Een te lage inflatie kan omslaan in deflatie, een situatie waarin de prijzen dalen. Dat wordt gezien als een gevaar voor de economie omdat het zou leiden tot uitstelgedrag bij consumenten.

Verlaging

Bij de presentatie van het jaarverslag van DNB in maart zei Knot ook al dat de ECB in het ''hypothetische geval'' dat er toch deflatie ontstaat, de mogelijkheid heeft om die te bestrijden via een verdere verlaging van de rente, waarbij bijvoorbeeld de depositorente onder het nulpunt kan worden gebracht. Dat zou betekenen dat banken geld moeten toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen, waardoor ze mogelijk worden verleid meer geld uit te lenen.