Groothandelsgebouwen heeft de huurinkomsten in het eerste kwartaal van 2014 verder zien dalen. Dat blijkt uit het tussentijds handelsbericht dat de onderneming vrijdag naar buiten bracht. 

Ook in de voorgaande periodes was er sprake van een huurinkomstendaling voor het vastgoedbedrijf.

De huurinkomsten kwamen uit op 3,75 miljoen euro. Dat is 3,9 procent lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De daling is het gevolg van een iets lagere bezetting van het Groot Handelsgebouw, lagere parkeeropbrengsten en de doorgevoerde indexatie van de huren, zo laat de onderneming weten.

De bezetting bedroeg eind maart 85,6 procent, tegen 88,6 procent op 31 december 2013. ,,Door de voortdurende ongunstige marktomstandigheden staat de verhuur van kantoorruimten onder druk'', aldus Groothandelsgebouwen.

De onderneming bevestigt nog eens de eerder uitgesproken verwachting dat de huuropbrengsten en de bezettingsgraad over heel 2014 licht zullen dalen ten opzichte van vorig jaar.