De rechtbank in Rotterdam heeft in hoger beroep twee boetes van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), van ieder 96.000 euro, vernietigd. Dat werd maandag bekendgemaakt.

De boetes werden in maart 2013 opgelegd aan Floresteca en Floresteca-bestuurder Brouns. Floresteca had effecten, zogenoemde rente-certificaten, aangeboden zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus.

Volgens de toezichthouder hadden die rente-certificaten in een aantal gevallen een waarde van minder dan 50.000 en was daarom een goedgekeurd prospectus verplicht.

De rechtbank oordeelde echter dat ''niet buiten redelijke twijfel is komen vast te staan dat de tegenwaarde van de rente-certificaten minder dan 50.000 euro bedroeg''.

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan nog hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De AFM overweegt nog of deze stap zal worden gezet.

De toezichthouder heeft de eerdere persberichten en de boetebesluiten inmiddels van haar website verwijderd.